Q, YOUR QUALITY MANAGER

NORM- EN REGELDRUK

Normdruk anno NU

Tegenwoordig is het economisch klimaat , net als afzetmarkten, constant in beweging en is de marktvraag over het algemeen grillig.

Europese aanbestedingen en nieuwe contractvormen hebben hun intrede gedaan. Vaste klanten blijken opeens zo ‘vast’ niet meer en eisen meer dan ooit van u om aantoonbaar inhoud te geven aan de aspecten kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een toenemende norm- en regeldruk is het gevolg. ISO 9001, VCA, ISO 14001, ISO 26000, ISO 27001, BRL’s; teveel normen en richtlijnen om op te noemen. Aan u de uitdaging om hier op een juiste wijze invulling aan te geven zodat aansluiting met uw klanten en opdrachtgevers behouden blijft. De concurrentie ligt immers constant op de loer!

Kwaliteit

Als het gaat over kwaliteitsmanagement gaat het al snel over ISO 9001, wereldwijd de bekendste en meest geïmplementeerde norm. Door de jaren heen zijn er echter allerlei branche specifieke varianten ontstaan: Groenkeuren voor de groenvoorzieners, ISO 13485 voor de medische industrie, HKZ voor de zorgsector, ISO TS 16949 voor de automotive industrie, EN 9100 voor de luchtvaartindustrie, enzovoort. Ook nieuwe methodes en technieken zoals Lean, Six Sigma en 5S doen steeds meer hun intrede. Q kent én beheerst ze uiteraard allemaal.

Arbeidsomstandigheden

De veiligheid en gezondheid van uw medewerkers staat uiteraard voorop. Q werkt samen met u aan een goed arbobeleid volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA) of OHSAS 18001. Naast het uitvoeren van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie regelt Q alles rondom een goed arbozorgsysteem zoals het uitvoeren van preventietaken, werkplekinspecties, toolboxmeetings, bouwplaatsinspecties, etc. Ook kan Q zelfs als casemanager voor u optreden in het kader van de wet Verbetering Poortwachter.

Milieu & Duurzaamheid

Uw klanten en opdrachtgevers verwachten 100% kwaliteit en betrouwbaarheid van u, elke dag opnieuw. Daarnaast verwachten zij in toenemende mate dat u dat bereikt middels een duurzame bedrijfsvoering. ISO 14001 is de meest bekende en meest geïmplementeerde norm voor milieumanagementsystemen maar we kennen ook veel varianten zoals de Co2-Prestatieladder en de MVO-Prestatieladder, ISO 50001 en allerlei Beoordelingsrichtlijnen. Ongeacht aan welke norm of richtlijn uw milieumanagementsysteem moet voldoen, Q stelt uw bedrijf centraal en niet de norm.

#

Registreren, maar niet om het registreren

Toenemende norm- en regeldruk zorgt er voor dat u steeds meer moet registreren en vastleggen. Juist dat is voor veel bedrijven een heikel punt. Q biedt de oplossing!

Door het inzetten van innovatieve ICT-oplossingen zoals het MyQ-managementsysteem kunnen we uw workflow volledig automatiseren en zorgt Q er voor dat u juist die gegevens vastlegt die voor u relevant zijn. Niet meer en niet minder!

Met behulp van apps maken we het makkelijker om registraties vast te leggen. En mocht iemand een keer iets dreigen te vergeten dan helpt Q proactief uw medewerker eraan te herinneren middels een melding op hun eigen dashboard of via een email.

Voordelen volgens Q

Door te kiezen voor Q bent u vanaf dag één verzekerd van een professionele invulling van het kwaliteit-, arbo- en/of milieumanagement binnen uw onderneming. De voordelen zijn evident en leest u hier