Q, YOUR QUALITY MANAGER

leveranciersbeoordeling

Wat als een leverancier afspraken niet nakomt?

Vaak wordt hier een heel systeem van leveranciersbeoordeling voor opgebouwd maar wat ook kan is kijken naar de ernst van het niet nakomen van de verplichting van de leverancier. Soms leid dit tot directe vertraging maar vaak zijn er ook alternatieven mogelijk.

Advies

Belangrijk is niet dat er een leveranciersbeoordeling is. Belangrijk is dat de kritische inkoop geen nadelige gevolgen voor de klant heeft. Dat is wat aantoonbaar geborgd en gemonitord moet worden.

In het geval van gevaar op directe vertraging en er eigenlijk geen economisch verantwoord alternatief voorhanden is, spreken we pas van een kritische leverancier. Deze leveranciers vormen een risico voor de eigen bedrijfsprestatie. Hier moeten we in het managementsysteem een zekerheid voor inbouwen. Dit kan middels de klassieke, hierboven beschreven, leveranciersbeoordeling maar ook door middel van een scala aan andere manieren.

Succes,

Q, your quality manager