Q, YOUR QUALITY MANAGER

Voordelen volgens Q

Kiest u voor kwaliteits-, arbo- en/of milieumanagement van Q dan kiest u voor evidente voordelen zoals:

  • Bedrijfsblindheid is mij vreemd. U mag van mij een kritische bedrijfskundige blik verwachten;
  • KAM-team ondersteuning door KAM adviseurs, de Q-managers, van Conformiso welke gericht op basis van Q adviseren;
  • Kostenbesparing door uitbesteden van taken aan specialisten die vanuit hun knowhow, ervaring en gebruik van specifieke tools deze taken efficiënter uitvoeren dan uw eigen medewerker(s);
  • Beheersbaarheid en variabiliteit van de kosten voor kwaliteitsbeheer. Door de kosten daarnaast te spreiden over een langere periode heeft u niet te maken met piekinvesteringen;
  • Optimalisatie van werkprocessen en beperken van risico’s doordat de uitbestede taken worden uitgevoerd op een wijze die niet alleen voldoet aan eventuele wettelijke verplichtingen of normeisen, maar waarbij ook juist maximaal praktisch nut voor de organisatie wordt gerealiseerd;
  • Introductie van 'best practice' methoden en technieken waarvoor de kennis en ervaring intern niet aanwezig is;
  • Uw eigen medewerkers kunnen zich focussen op hun kerntaken waarbij zij optimaal renderen.