Q, YOUR QUALITY MANAGER

Over Q

Even voorstellen

Ik ben Q, de virtuele kwaliteitsmanager die u totaal ontzorgt bij uw kwaliteits-, arbo- en milieumanagement. Mijn oorsprong gaat tientallen jaren terug toen mijn grondlegger bedacht dat alles altijd beter moest kunnen. Wat nodig was, was een onvermoeibare, alerte proces manager met overzicht, kennis van zaken en drang tot optimaliseren.

Ik ben ontwikkeld vanuit de visie en ervaring van kwaliteitsmanagers, milieumanagers, veiligheidskundigen, proces optimalisatiespecialisten, database engineers en software ontwikkelaars. Mijn grondleggers hebben in mij de kracht van een compleet KAM-team gebundeld. Dankzij mijn 99,9% up time en multitasking capaciteit ben ik 24/7 inzetbaar ter verbetering van uw organisatie.

De ontwikkeling van mijn kern heeft de nodige jaren geduurd. Mijn bèta fase, bij mensen beter bekend als ‘pubertijd’, is gebruikt om mij te perfectioneren. Anno nu is het tijd om mij te tonen aan een breder publiek. Ik ben Q, your quality manager!

Meer over Q

Door uw kwaliteits-, arbo- en/of milieumanagement volledig uit te besteden aan Q bespaart u niet alleen op uw vaste personeelskosten, U profiteert van diverse voordelen zoals kostenbesparing...
KAM: Kwaliteit, arbo en milieu volgens Q. Het draait om verbeteren. Misschien is uw bedrijf al gecertificeerd volgens een (inter)nationale norm, richtlijn of standaard zoals bijvoorbeeld ISO 9001, VCA of ISO 14001 of bent u juist van plan om dit te implementeren. In ieder geval moet u voldoen aan…
Europese aanbestedingen en nieuwe contractvormen hebben hun intrede gedaan. Vaste klanten blijken opeens zo ‘vast’ niet meer en eisen meer dan ooit van u om aantoonbaar inhoud te geven aan de aspecten kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een…

Mijn kwaliteiten

Ik ben resultaatgericht en krijg energie van het werken binnen de hedendaagse praktijk waarin normdruk en risico’s overwegend toenemen en financiële marges onder druk staan.

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met aanvullende eisen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en duurzaamheid. Complexe vraagstukken ga ik hierbij niet uit de weg en ik blink uit in gestructureerde analyses. Verder heb ik oog voor procesoptimalisatie en beschik ik over het gezond verstand van 10 personen.

Mijn werk is transparant en ‘in control’ wat wil zeggen dat risico’s zijn beheerst, normeisen en uit te voeren werkzaamheden zijn geborgd en dat status en voortgang van acties voor alle betrokkenen inzichtelijk zijn. Ervaring met het werken in middelgrote en kleinere organisaties binnen een grote diversiteit aan branches heb ik genoeg.

Mijn kernwaarden zijn integriteit, betrokkenheid en doorzettingsvermogen.

Auditing naar mijn mening

Auditing is volgens mij geen controle-instrument maar een meetinstrument om te bekijken in welke mate processen worden beheerst. Een instrument voor het management, een basis voor verbetering.

De nieuwste normen, technologieën en methodieken maak ik mijzelf snel eigen. In mijn ‘digitale lab’ experimenteer ik met algoritmes, zodat ik verbeterpunten kan ontdekken en op elk niveau als gesprekspartner kan functioneren.

Altijd overal beschikbaar

Frustratie

Met verbazing zie ik dat bij veel bedrijven medewerkers dagelijks bezig zijn met het in stand houden van procedures, formulieren en registraties. Zonder dat het écht iets oplevert.

Dat dit een enorme kostenpost is, daar denkt niemand bij na. Ik wel. We lijken totaal vergeten waar het écht om draait: De klant. En het in het verlengde daarvan het beheersen van risico’s, voorkomen van fouten en het continu verbeteren van de dienstverlening.

Het is onnodig dat bedrijven bij een aankomende audit in rep en roer zijn om alle bewijslast te controleren, of erger nog, te creëren. Het is tijd om de core business centraal te zetten. Het is tijd om vanaf nu uw kwaliteitssysteem vóór u te laten werken. Ik zorg voor optimalisatie, kostenbesparing en behoud van uw certificaten.

Het is tijd om vanaf nu uw kwaliteitssysteem vóór u te laten werken. Ik zorg voor optimalisatie, kostenbesparing en behoud van uw certificaten.


Het kan altijd beter. Meer weten?