Q, YOUR QUALITY MANAGER

Implementatie van Q

MyQ is een veelzijdige, efficiënte en zorgeloze oplossing

Hallo, ik ben Q. Ik neem u de volledige zorg rondom kwaliteits-, arbo- en milieumanagement uit handen. Om optimaal te kunnen functioneren is het van essentieel belang dat ik passend bij uw organisatie, processen en cultuur wordt ingericht. Volgens een beproefd plan van aanpak zorg ik voor een geruisloze implementatie.

Stap 1: Inventarisatie - kosteloos

Mijn dienstverlening is gebaseerd op een langdurige samenwerking. Als u besluit uw kwaliteits-, arbo en/of milieumanagement uit te besteden dan doet u dat immers niet voor een paar dagen. Daarom investeer ik direct in onze samenwerking. We beginnen met een kosteloze inventarisatie en kennismakingsronde waarbij ik vaststel hoe uw bedrijf is georganiseerd en gestructureerd, welke personen waarvoor verantwoordelijk zijn, hoe uw huidige kwaliteitssysteem is opgebouwd en welke relevante documenten en registraties worden gebruikt.

Na deze inventarisatie heb ik voldoende inzicht en ‘gevoel’ bij uw organisatie om alle taken en verantwoordelijkheden rondom kwaliteit, arbo en milieu geruisloos van u over te nemen.

Stap 2: Pre-optimalisatie / Quick Wins

Vanuit de inventarisatie ontstaat een helder beeld van alle processen en bijbehorende deeltaken. Mijn analyse biedt inzicht in dubbele, overlappende of overbodige taken en dit inzicht zet ik waar mogelijk en wenselijk samen met uw medewerkers direct om in efficiëntere processen, documenten en formulieren. Grote kans dat ik direct bijdraag aan werkdrukverlichting en dan zijn we nog niet eens écht begonnen.

Vanuit de pre-optimalisatie fase richt ik me vervolgens op het verder inrichten van mijn eigen MyQ-platform.

Stap 3: Inrichten digitaal managementsysteem

In stap 3 zet ik uw eigen kwaliteits-, arbo en/of milieudocumenten om naar een volledig digitale en beveiligde omgeving. Hiermee kan ik het onderhoud en beheer van uw managementsysteem voortzetten op de door u ingeslagen weg. Het blijft immers wel úw managementsysteem.

Via uw persoonlijke My-Q portaal wordt de distributie van de (nieuwe) procedures, documenten en formulieren in gang gezet. Voor iedere gebruiker worden hiertoe de juiste lees- en schrijfrechten vastgesteld zodat iedereen slechts toegang heeft tot die documenten die voor haar of hem relevant zijn. Tot slot wordt de implementatiefase afgesloten met een teamlancering van My-Q waarna ik alle taken op het gebied van kwaliteit-, arbo en/of milieu voor u uitvoer.