Q, YOUR QUALITY MANAGER

Workflows


#

Taakschema’s en kaartenbak

In MyQ worden alle repeterende taken vastgelegd en opgevolgd. Bijvoorbeeld het uitvoeren van werkplekinspecties en leveranciersbeoordelingen, maar ook het periodieke onderhoud van apparatuur. U kunt deze taken plannen en als taak toewijzen aan één of meerdere personen binnen uw organisatie. Personen die u een taak toewijst ontvangen een (e-mail) notificatie als de taak moet worden uitgevoerd, eventueel met een directe verwijzing naar een in te vullen vragenlijst, instructies of checklist. U kunt via MyQ in één oogopslag zien wanneer welke taken zijn uitgevoerd, welke openstaan, bij wie iets blijft hangen en wat de resultaten zijn. Q bewaakt het overzicht voor u en verstuurd indien nodig een reminder.

Kaartenbak

MyQ bevat een digitale kaartenbak waarmee u voor diverse objecten relevante gegevens kunt registreren en opzoeken. Bij objecten kunt u bijvoorbeeld denken aan: projecten, leveranciers, machines of gebouwen. Vervolgens kunt u per object zien welke gegevens (documenten, registraties en taken) er rondom dat object zijn vastgelegd in MyQ.

Lees verder bij Document beheer