Q, YOUR QUALITY MANAGER

Registraties

Registraties

Q stelt u in de gelegenheid om digitaal uiteenlopende registraties in te vullen. Te denken valt aan meldingen (afwijkingen, klachten, verbetervoorstellen etc.), maar ook aan werkplekinspecties, leveranciersbeoordelingen e.d. Het invullen van meldingen en vragenlijsten of checklists is erg eenvoudig en laagdrempelig. Eindgebruikers kunnen tevens bijlagen toevoegen (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s). Het overtypen van gegevens is overbodig, omdat resultaten direct beschikbaar en opvraagbaar zijn.

Na het registreren van een melding wordt direct een workflow geactiveerd. Inclusief automatische acties en deadlines. Geautoriseerde gebruikers binnen uw organisatie hebben altijd een actueel inzicht in de status en voortgang van een melding en bijbehorende acties. Met diverse overzichten en rapportages creëert Q een actueel verbeterregister.

#