Q, YOUR QUALITY MANAGER

Volledige ontzorging van uw kwaliteits-, arbo- en milieumanagement. Neem contact op.

BEHEREN EN OPTIMALISEREN VAN UW PROCESSEN MET CERTIFICERINGSGARANTIE

- Met Q geen eigen kwaliteitsmanager (meer) nodig! -


gratis Q implementatie manager
Zorgeloze implementatie

Implementeren door Q

Beheren met Q
Gebruiksvriendelijke systemen

Beheren door Q

Optimaliseren met Q
Het kan altijd beter

Optimaliseren door Q

"Stop het managen van het managen"

- Met Q geen onnodige kosten -


Ik ken de vooroordelen ook: Alles wat te maken heeft met normen, standaarden, regeltjes en procedures werkt bureaucratie in de hand, is teveel theorie en te weinig praktijk. Bovenal levert het ons niets op. Sterker nog, het kost veel geld.

Het kan ook anders! Kwaliteit, arbo en milieu draait helemaal niet om normen, regeltjes, procedures en documenten, al zie ik in de praktijk inderdaad vaak het tegenovergestelde. Het draait om verbeteren en optimaliseren. Iedere dag weer.

Hoe kunnen we leren van onze fouten en brengen we faalkosten naar beneden? Waar zitten onze risico’s? Hoe kunnen we onze productie nog efficiënter inrichten met minder afval? Hoe kunnen we besparen op onze energiekosten? Hoe zorgen we er voor dat onze medewerkers veiliger kunnen werken? Q, de specialist, weet de antwoorden.

- Laat mij u helpen -

Nee Normdruk en Stress

Gebruikers

KUSTERS GOUMANS
LAVANS
PINK + NELSON
Bouwgroep Moonen